Nagrody


Nagrody Jury
Za wyrażenie życia lalką
- przyznawana najlepszemu aktorowi / najlepszej aktorce.

Za wyrażenie lalką teatru
- przyznawana za kreatywność.

Grand Prix za wyrażenie teatru lalką
- przyznawana za najlepszy spektakl Festiwalu.
Nagroda Studentów Wiedzy o Teatrze
warszawskiej Akademii Teatralnej
Stówa za Pointę
Ponadto przyznawane będą nagrody:
Nagroda Publiczności
- w postaci zaproszenia w ciemno zespołu na najbliższą edycję Festiwalu.

Nagroda Cudnej Chwili Unii Teatr Niemożliwy
- przyznawana za piękny moment animacji.

Dyplom Honorowy
- Dyplom Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA.
Nagrody ufundowali:

Urząd m. st. Warszawy Prezes Unii Teatr Niemożliwy


Dopuszczamy możliwość fundowania dodatkowych nagród przez tych z Państwa,
którzy chcą pomóc w rozwoju i zwiększeniu prestiżu naszego Festiwalu.